Årosveden

Fra Årosveden, 73 m.o.h., er det en fantastisk utsikt over skjærgården utenfor Søgne. Det er et lett tilgjengelig utfartssted på merket sti fra Krossnesveien, som er første vei til høyre etter avkjørselen til Åros Motell Camp.

Fra gammelt av var vedene viktige for å varsle når en fiende truet landet vårt. Da engelskmennene nærmet seg kysten under Napoleonskrigen, 1807-1814, var Årosveden i bruk. Kanonbåtene ble gjort klare til å møte engelskmennene, samtidig som folk på gårdene gjorde seg i stand til å flytte ut i skogen med buskap og verdisaker for å skjule seg som best de kunne.

Nyttårsaften er det tradisjon at det brennes bål på Årosveden. Stien opp markeres med levende lys og speiderne selger fakler slik at det er et langt fakkeltog som beveger seg til toppen. Etter en kort appell kl. 17.00 innrammet av musikk av Søgne Musikkorps, tennes bålet. Arrangementet avsluttes med et kort fyrverkeri kl. 17.30.

NB: En vede (eller vete) er en topp hvor det skulle tennes et bål for å varsle om ufred til vedene i nærheten og på den måten om nødvendig til hele landet. Det var Håkon den Gode som organiserte vedene som et landsomfattende varslingssystem på 960-tallet.

Eidsveden (også i Søgne) er nærmeste vede vest for Årosveden.