Eidsveden

Kart over Eidsveden

Eidsveden (129.7 m.o.h.) er en gammel vede fra 1000-tallet og nå et populært turmål helt vest i Søgne. Det er ca. 18,5 km fra Tangvall via Lunde og Ålo til utgangspunktet for turen. Parker ved skiltet i enden av sletta mellom Vigebo og Salthaug. Stien til toppen er 1,8 km. Den er opparbeidet og merket og går i terreng som er typisk for Sørlandskysten.

På toppen er det en fantastisk utsikt i alle retninger mot skjærgården fra Kristiansand i øst til Mandal og Lindesnes i vest, og til heiene i innlandet.

Eidveden har vært i bruk i over 1000 år som "kystvaktstasjon". Særlig fra krigen mot England i 1807-1814 fins det mange dramatiske hendinger knyttet til Eidsveden. Vakthytta er fra 1898. Under "Nøitralitetsvagten" under 1. verdenskrig 1914-1918 var Eidsveden bemannet. Under krigen 1940-1945 hadde tyskerne utkikksvakter her. Området var i militær bruk til 1951.

NB: En vede (eller vete) er en topp hvor det skulle tennes et bål for å varsle om ufred. Nærliggende veder ble også tent og på den måten kunne hele landet om nødvendig bli varslet på noen få dager. Det var Håkon den Gode som organiserte vedene som et landsomfattende varslingssystem på 960-tallet, men som et lokalt varslingssystem er vedene mye eldre.
Årosveden (også i Søgne) er nærmeste vede øst for Eidsveden.

Eidsveden Skilt

Roar Salthaugs bilder fra Eidsveden.