Genius Loci 2002

Kartet viser hvor installasjonene/kunstverkene var plassert i og omkring Olavsundet, mellom Kapelløya og på Helgøya i Ny-Hellesund.

Genius Loci (som betyr stedets ånd) startet i 1999 med et seminar om "stedets ånd" med spørsmålet "Hva er et sted?". Det fortsatte i 2000 med landskapskunst i området rundt Søgne Gamle Prestegård ved 6 kunstnere og arkitekt Sverre Fehns forslag og modell til "Kapellet i Olavsundet".

I 2002 ble det fulgt opp med landskapskunst i Ny-Hellesund. Installasjonene eller kunstverkene sto der til oktober 2003.
Men "Innadvendt stranding" av Claus Ørntoft vakte så stor begeistring at det er satt i gang en innsamlingsaksjon for å få beholde steinskulpturen i Lydersbukta på Kapelløya.

Prosjektet hadde egen nettside: Genius Loci.