Helleviga

Helleviga, som i 1999 ble utpekt til årets friluftsområde i Norge, ligger 9 km fra sentrum i Søgne, ved riksvei 456 mellom Kristiansand og Søgne. Riksvei 456 er en del av Nordsjøveien og går ytterst i kystlandskapet på Langenes hvor flere områder er fritt tilgjengelig for allmennheten.
Helleviga er et stort offentlig friluftsområde med tre badestrender, mange svaberg, bugter og åpne grassletter. Det er to offentlig tilrettelagte brygger og en stor parkeringsplass i området.
Informasjonstavler langs turveiene forteller om natur-, plante og dyreliv i området. Fra toppen av en gammel losvarde, som er bygd i en storgravrøys fra bronsealderen, er utsikten over området og skjærgården meget god.

I hovedhuset i Helleviga er det kafe om sommeren med salg av bl.a. vafler, brus og kaffe. Åpen hver dag kl. 11.00 - 18.00.

Det er Midt-Agder Friluftsråd som er ansvarlig for både drift og vedlikehold av Helleviga.
Gjennom naturskolen har Midt-Agder Friluftsråd et eget tilbud til skoleklasser.