Kvernhusvannet

Turløypa rundt Kvernhusvannet (ca. 3 km) er meget bra både for spasering og jogging. Løypa har ingen vanskelige partier.
I området kan du bade og fiske både i sjøen og i Kvernhusvannet.
I Kvernhusvannet som kultiveres av Søgne Jeger og Fiskeforening, er det abbor (sjebbe) og ørret (aure).
På nordsida av vannet er det en steialderboplass. På sørsida av vannet minner rester av grunnmurer om ishus, skjæring av is og ishandelen på 1800-tallet.
"Krogstads hytte" (og kalt Speiderhytta) i Sandviga er kommunal eiendom og tilrettelagt for allmennheten med brygge, toalett, badestrand og griller.
Den beste tilgangen til rundløypa har du fra parkeringsplasser ved Krossnesveien, som går mot sør ca. 200 meter etter veien til Åros Feriesenter. Fra Langenes skole, øst for Kvernhusvannet, finner en også lett løypa.