Langenes

 

Nordsjøveien, som er riksvei 456 mellom Kristiansand og Søgne, går ytterst i kystlandskapet på Langenes. Her er attraktive hytte- og boligområder. Før var Langenes best kjent for fiskebrygge og fiskemottak, som forlengst er nedlagt. Nå er ny næringsvirksomhet under oppbygging. Blant annet har Sjøfrakt Sør som utfører lektertransport, snekkertjenester og vedlikehold tilhold her. Kortautomat gir tilgang på diesel og bensin hele døgnet.

 

Langenes har store friarealer med svaberg og områder for både bading, soling og fisking. Her er også parkeringsplasser.
I Lauviga (på nordsida av veien) er vannet gjerne noen grader varmere enn i sjøen utenfor, og gjerne uten brennmaneter, fordi Kilen er nesten helt avstengt.
Langviga/Langvigodden på sørsida av veien ligger åpent ut mot havet. Her er det svaberg og gode fiskeplasser, men ikke velegnede badeplasser for barn.
I Paradisbukta er det populære badeplasser.
Friluftsparken Helleviga, Romsviga og Donevann omfatter store områder som er godt tilrettelagt for ulike aktiviteter. Det er Midt-Agder Friluftsråd som drifter friluftsområdene i Søgne.

 

Badebildene er fra Lauviga, der det er tilrettelagt strand, badebrygge, grillplasser og grassletter.