Lunde

Lunde var Søgnes administrasjons-sentrum fra ca 1775 til 1974. Men det var et slags sentrum alt fra 1400-tallet. Her var det etterhvert skysstasjon, gjestgiveri, båtbygging, sagbruk og mølle.
I Kjursbekken puslet Didrik Ditlefsen allerede fra 1905 med E-verk og greide etterhvert å få nok kraft til lys til seg selv, lensmann Olsen og dyrlege Lunde.

Følger en stien langs Kjursbekken kommer en til Kjursbakken, Søgne berømte hoppbakke fra 1947, med bakkerekord på 32 meter. Bakken var i bruk til ca. 1965.

På Lunde lå Brødrene Repstads karosserifabrikk med opptil 100 ansatte, som fra 1925 til 1990 produserte busser til ut- og innland. I dag huser fabrikk-bygningene Gyli Plast AS som former plast til ethvert formål.

Søgnes hovedkirke ble innviet i 1861. Rett overfor kirka ligger Søgne Bygdemuseum. Her er også forsamlingslokalet Heimklang (bygd i 1915) som tilhører Søgne Ungdomslag. Ungdomslaget er svært aktivt og står bl a for mange aktiviteter for barn og ungdom.
Fra Bygdemuseet går det sti opp til toppen av Lundeheia som en ser i nordøst. Herfra (128 m.o.h.) er det en fantastisk utsikt.

Små båter kan gå opp Lundeelva til Lunde. Det er offentlig brygge både før og etter Leirebroa. Der "Den flydanes" kafeen tidligere lå, ble det sommeren 2000 opparbeidet et lite parkanlegg med brygge og badeplass.

"Lundetuna" har bevart et gammelt og særegent husmiljø, selv om mye er ofret til trafikkformål og nybygg. Amtets høiere almueskole lå her fra 1860 til den i 1868 ble flyttet til Lyngdal. I årene 1866-1879 var det også lærerskole her. På begge skolene virket Johan Th. Storaker (1837-1872), skolemann og folkeminnegransker av stort format. Resultatet av hans arbeid finnes i et 9 binds verk utgitt 1921-41. På Lunde bodde også Peter Lunde (1868-1923), kjent lokalhistoriker og folkeminnegransker.

Vest for Lunde sentrum ligger Søgne prestegård (prestegård fra 1896), Lunde skole (fra 1961) og Tinntjønn skole (fra 2002) med idrettshall.

Ved Halia, ca. 1 km vest for Lunde sentrum, ble det ved elva i 1910 funnet en ensidig harpun av hjortetakk, som skriver seg fra ca. 5000 f.Kr. På Røddinga, i bakken nedenfor Lunde skole, er det i 1983 og senere gjort nye funn fra samme periode. På jordet øst for skolen, på Skjærebakken, ble det sommeren 2001 avdekket jernalderbosetting med flere hus, kokegroper og flatmarksgraver ved utgravninger under ledelse av arkeolog Line Grindkåsa.

Lunde er fortsatt et senter med variert tilbud innen handel og service. Her er frisør, slakter, bensinstasjon og COOP prix, og Elma med bl.a. klær til damer, litt til baby og barn, pluss garn og håndarbeider.

Byggefeltene i Vedderheia, Kjellandsheia og Ausvigaheia sogner til Lunde. Spesielt er Kjellandsheia nå åpnet opp for bygging på attraktive tomter.