Søgne bygdemuseum

Søgne bygdemuseum lå tidligere rett overfor Søgne hovedkirke på Lunde. Det er nå flyttet til Søgne Gamle Prestegård. Museet bestod av tre tilflyttede bygninger, våningshus, stabbur og kvern, som med omlag 700 gjenstander forteller om det gamle bondesamfunnet i Søgne.

Søgne Historielag har tradisjonelt arrangementer knyttet til Søgne Bygdemuseum, f.eks. alltid et olsok-arrangemnet 29.juli.
Men i sommer er museet stengt i påvente av flytting til Søgne gamle prestegård.

Ved Søgne Gamle Prestegård er det også museumsutstillinger.
Spesielt 3. etasje i Låven med en samling gamle landbruksredskaper og landbruksmaskiner er verdt et besøk.