Søgne gamle kirke

Søgne gamle kirke (Gamlekjerka) fra ca 1640 er kanskje den største severdigheten i Søgne kommune. Skriftlige kilder fra 1344 nevner prest og prestegård på gården Søgne, så trolig har det vært en enda eldre kirke her. Fra 10. juli 1604 hadde Søgne egen sogneprest.

Søgne gamle kirke er en langkirke, godkjent for 270 personer. Kirkeskipet sies å være en av landets eldste bygninger i bindingsverk. Kirka har rike vegg- og takdekorasjoner fra 1600-1700-årene, kor bygget i 1643, renessanse altertavle fra 1665, galleri fra 1726, sakristi fra 1743 og nåværende våpenhus og tårn ca 1760. I 1833 ble alt innvendig overmalt med "blaagraa Oliefarve" og siden med hvitt. I årene 1954-1957 ble overmalingene fjernet og dekorasjonene restaurert.

Bilder og tekst som beskriver Søgne gamle kirke i prosjektet Agderkultur

I juli og august arrangeres det sommersamlinger, konserter og omvisninger i kirka.

Bjørnstjerne Bjørnson ble viet til Karoline Reimers her 11.09.1858 av sin far, sogneprest Peder Bjørnson.

Rett utenfor sakristiet, på nordsida av kirka, ligger Mathilde Bjørnson begravd. Hun var søster til Bjørnstjerne og døde 26.06.1865. Dikteren har minnet henne med et vakkert gravmæle: "Hun holdt den lange uge i sygdoms trængsel ud, gik saa en søndags morgen sin kirkegang til Gud."

Bak kirka er det reist en gravstein til minne om Syvert Amundsen Eeg fra Søgne som møtte som valgt utsending på Eidsvoll i 1814.

På Villehei på østsida av Tjomsevannet, ca. 1,5 km nord for kirka, er det rester etter en bygdeborg fra folkevandringstida (400-600 e.Kr.). Det er vannreservoir på toppen og rømningsvei fra borga mot NØ. Veien til bygdeborga er skiltet fra veikrysset nord for kirka og blåmerket siste del.

Historisk rusletur besøker Søgne gamle kirke, landbruksutstillingen, Bjørnson-tunet og ubåten fra 2. verdenskrig søndagene 7., 14., og 28. juli kl. 14.00, og spesielt for barn 31. juli kl. 12.30. Kr. 50 pr. person.

Grupper kan bestille omvisning ved å kontakte Søgne Gamle Prestegård i tlf. 38 05 43 00.