Søgne gamle prestegård

Søgne gamle prestegård er kultursenteret i Søgne. Her formidles kunst og kultur ved utstillinger, konserter og aktiviteter.
Kulturadministrasjonen og Søgne kulturskole holder til her.
I Låven er det utstillingslokaler i fjøs, silorom og stall. I tillegg til den faste utstillingen "Solopppgang", de første menneskene på Agder, er de varierende utstillingene som presenteres av Søgne Kunstlag verd besøk. Her er det også kafé.
Kultursalen i annen etasje med 240 sitteplasser er en mye brukt møteplass. Her er også selskapslokaler. I tredje etasje står landbruksutstillingen "Spade og plog". Og i bunkersen bak låven er det utstilt en en-manns ubåt fra 2. verdenskrig.

Om sommeren er det mange aktiviteter utendørs, bl.a. konserter i Amfiet, omvisninger på tunet og i Søgne gamle kirke.
Normale åpningstider: tirsdag-fredag og søndag kl. 11-17.
Sommeråpent med kafé 30. juni - 28. juli tirsdag-fredag og søndag kl. 11-17.
Se evt. www.sognekultur.no for mer informasjon. Kontakttelefon 38 05 43 00.

Peder Bjørnson, far til dikterhøvdingen Bjørnstjerne Bjørnson, var prest i Søgne fra 1853 til 1869. Bjørnstjerne besøkte foreldrene 10 ganger. Da bodde han på på prestegården og arbeidet med flere av sine bøker her, bl.a. "Mellem Slagene" og "Arne". Her skrev han også skuespillet "Halte-Hulda" og fortellingen "Faderen".
På reise fra Kristiansand til Søgne i 1857 så Bjørnson hvordan lyng, einer og krattskog kravlet seg oppover fjellsida for å "klæ fjellet". Dette finner vi igjen i 1. kapittel i "Arne".
I 1858 ble Bjørnstjerne viet til Karoline i Søgne gamle kirke.
I hagen sør for prestegården står en byste av Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910) laget av billedhogger Torje Leland fra Vigmostad i 1932.

På tunet utenfor prestegården står en ca. to meter høy runestein med følgende tekst: "Øyvind reiste denne stein etter Gunnvald, sin sønn".

Midtveis mellom prestegården og gamlekirka ligger det en fin rekonstruert grav fra Monan på Klepland. Beskrivelsen sier at den er fra folkevandringstiden, 400 - 600 e.Kr. Fylkesarkeolog Stylegar mener den sannsynligvis er fra bronsealderen.

Ved siden av prestegården ligger Søgne videregående skole, tidligere Vest-Agder landbruksskole, som ble etablert her i 1895.