Songvår fyr

Songvår fyr ytterst i Søgneskjærgården. Foto: R. Olsen.

Songvår fyrstasjon ble tatt i bruk i desember 1888.
Hvalfangerskipet Vardøhus fra Sandefjord som var på vei til hvalfangst i Nordishavet, forliste i området i mars 1887. Båten hadde normalt et mannskap på 10, men hadde med 36 hvalfangere som skulle til båter som lå i vinteropplag i Finnmark. 46 omkom i forliset, bare 2 ble reddet. Dette var foranledningen til opprettelsen av Songvår fyr. Det var behov for et nytt fyr mellom Oksøy utenfor Kristiansand og Ryvingen utenfor Mandal.

Grunnmuren etter det første anlegget med fyrlykt og bolig i samme bygning er fortsatt synlig. Sommeren 1950 ble det bygget nytt fyr i funkis-stil, men den gamle fyrlykta ble flyttet over i det nye og tent igjen 6. desember. Samtidig fikk Songvår fyr installert tåkesignal. I 1955 kom det et nytt 14 meter høyt fyrtårn.
Fyret ble automatisert og ubemannet fra desember 1987. 18. februar 2004 ble hele fyrstasjonen erstattet av en solcelledrevet fyrlykt i et 9 meter høyt plasttårn.

Fra 1888 til 1955 bodde fyrvokterne på fyrstasjonen med familien sin. Ungene gikk på skole i Ny-Hellesund. Fra 1955 til 1987 bodde og arbeidet fyrbetjeningen der i 14 dagers skift.
Den første fyrvokteren var Tellefsen fra Kristiansand som flyttet ut til Songvår med ku og høns og senere også 2 sauer. Han måtte nok spe på med for fra land, men det er næringsrikt det som gror der ute. Han fikk også tilskudd på kr 210 fra jorddyrkningsfondet til å opparbeide noen jordlapper.

Songvår fyr ligger på Hellersøya helt syd i øygruppa Songvår, som består av Østre- og Vestre-Grønningen, Songvår, Ravnøya, Kubbøya og Hellersøya. Det er et værhardt og naturskjønt område ytterst i Søgne-skjærgården, ca. 7 km sør for Høllen.

Inntil høsten 2003 disponerte Søgne Dykkerklubb fyret. Klubben restaurerte bygninger og gjorde fyret til et populært sted.
Fra 2005 er det Songvaar Fyr's venner som leier fyrstasjonen av Kystverket og står for vedlikeholdet.
Fyrstasjonen er en del av "Kystleden Sør" og er åpen for dagsbesøk og overnatting ("turisthytte") året rundt. Der er 22 faste sengeplasser og selskapslokale til 30 i huset og 25-30 i maskinhuset. Stedet kan leies av grupper. Alle må i utgangspunkt ordne transport selv.
Og det er alltid nødvendig med forhåndshenvendelse i fyrmobilen 957 22 806. Andre henvendelser i tlf. 913 50 056

Se også: Songvaar Fyrs Venner

NB: Store deler av øygruppa er fredet i sjøfuglenes hekkeperiode 15.04.-15.07. Vis hensyn! Husk båndtvang!