Tangvall

Tangvall, sentrum i Søgne, sett fra vest. Foto: R.Olsen.

Tangvall er sentrum i Søgne. Utbyggingen på Tangvall startet for alvor da administrasjonen ble flyttet fra Lunde til Tangvall i 1974. På 1950-tallet var det få hus i området og Hermannsbekken rant fri og frank ut fra heia øst for Kunstgressbanen, ned langs Gamle Høgskolevei på østsida av Søgne Stadion og derfra i eget dalsøkk ned til elva. I dag går bekken i røyr, dalsøkket er fylt igjen og det er bare øst for Hølleveien at deler av det gamle bekkeløpet fortsatt er synlig.

Høllen var tingsted og administrativt sentrum i Søgne fra 1500-tallet, deretter Lunde fra ca 1775 til 1974. Før det har vi Klepland skipreide, som kan bety at Klepland var tingplass og drøftiongssted for for bygdene som i dag tilnærmet utgjør Søgne, Greipstad, Finsland, Øvrebø og Hægeland. Tinghelleren, Tinghaugen og Tingsteinen er plasser på Klepland. Skipreide-ordningen stammer fra 960-tallet og ble innført av Håkon den gode. Hvert skipreide ble pålagt å holde et skip klart med både utstyr og mannskap for å kunne trå til om landet ble truet med angrep utenfra. Vedene var varslingssystemet.

På Tangvall ligger rådhuset, helsehuset, legesenteret, lensmannskontoret, biblioteket og Tangvall skole. I området er det apotek, veterinær, banker, postkontor, vinmonopol, ulike spisesteder og forretninger av alle slag.

Her er sentralidrettsanlegg med klubbhus, fotballbaner, løpebaner og tennisbaner. Tangvall er et greit utgangspunkt for skogsturer. Det er merket stier fra Tangvall skole og fra kunstgressbanen på nordsida av E39.