Tilbake til Søgne Morothon.
Tilbake til Søgneguiden.

Resultatliste Søgne Morothon 2001

Søgne Morothon 2001:

 

Kortmoro, damer:

 

 

Navn

Tid

1

Sandvik Bodil

82.05

2

Shjøll Hilde K.

88.52

3

Johansen Siri

88.53

4

Kittelsen Lise Mette

92.33

5

Johansen Irene

93.27

6

Gustavson Reidun

94.14

7

Syvertsen Aud Bente

97.11

9

Aaen Eva

97.33

10

Repstad Marit

101.52

11

Repstad Vibeke

102.24

12

Tobiassen Inger

102.32

13

MacLeod Tove

109.40

14

Bredland Else-Margrethe

133.10

14

Halvorsen Torhild N.

133.10

16

Bøhn Lill Karina

140.41

16

Dybesland Heidi

140.41

16

Vigemyr Trine

140.41

19

Dvergsnes Trine

143.28

 

Kortmoro, menn:

 

Nr.

Navn

Tid

1

Johansen Mass

68.59

2

Borø Morten

71.07

3

Aasen Terje

72.11

4

Hansen Terje

72.51

5

Hansen Geir A.

73.09

6

Efjestad Dag

73.25

7

Røyland Odd Gunnar

74.03

8

Shjøll Tor Helge

74.59

9

Ukkelberg Einar

75.19

10

Abramsen Ted

76.10

11

Borø Frode

77.45

12

Liland Per Svein

78.46

13

Nilsen Ivar

79.09

14

Håverstad Oddleif

80.07

15

Borø Arnfinn

81.56

16

Bentsen Gunnar Henry

82.33

17

Kimestad Kalle

83.00

18

Jensen Jan Inge

84.53

19

Kleiven Jan

85.50

20

Try Tormod

85.50

21

Andersen Kai

86.20

22

Soltvedt Kjell

86.37

23

Aaen Torbjørn

87.30

24

Kristensen Jon

87.31

25

Kaasa Gunnar

88.45

26

Lagerstrøm Dieter

89.44

27

Amundsen Svein

93.49

28

Nuland Terje

95.54

29

Solås Oddleif

96.12

30

Fiskå Rolf

97.21

31

Pedersen Arild

97.24

32

Borøy Øystein

102.53

33

Morell Morten

104.03

34

Bjerke Bjørn Einar

106.42

35

Berge Arild

108.11

36

Løge Andreas

117.11

37

Hansen Trygve

136.47

38

Tollevik Leif

143.25

 

Langmoro, damer:

 

Nr.

Navn

Tid

1

Erland Lisbeth

2.01.05

2

Haga Heidi

2.11.00

3

Vindheim Enny-Karin

2.20.43

4

Myhre Siri T

2.25.33

5

Heivoll Signe

2.53.31

6

Brøvig Andrea

3.45.00

6

Eikaas Britt

3.45.00

6

Fjeld Systen

3.45.00

6

Glomsaker Anne Lise

3.45.00

6

Høen Åse Lill

3.45.00

6

Kimestad Elisabeth

3.45.00

6

Lohne Astri

3.45.00

6

Lunde Gudny

3.45.00

6

Reisvoll Gunn

3.45.00

6

Solberg May

3.45.00

6

Wigemyr Ranghild

3.45.00

 

Langmoro, menn:

 

1

Gryting Tallak

1.18.59

2

Arnevik Leiv-Terje

1.19.29

3

Pettersen Eivind

1.22.23

4

Ribe Torstein

1.25.19

5

Aamodt Sigvald

1.29.30

6

Nodenes Kristian

1.35.53

7

Lohne Asbjørn

1.36.30

8

Ødegård Jørn Erik

1.37.23

9

Heimdal Arne

1.41.49

10

Berntsen Tore

1.42.37

11

Repstad Tor Bjarne

1.47.52

12

Olsen Finn

1.48.08

13

Høen Geir

1.54.41

14

Askildsen Erling

1.56.10

15

Birkeland Roy

1.57.01

16

Danielsen Einar

1.57.04

17

Bugge Jan Rune

1.58.00

18

Tobiassen Kai

1.58.51

19

Bergjord Rune

1.59.28

20

Borgemyr Roald

2.03.44

21

Repstad Håkon

2.05.54

22

Fjeld Jon

2.09.19

23

Askildsen Harald

2.10.10

24

Erland Bjørn

2.13.08

25

Høyem Magnus

2.28.32

26

Fredriksen Øivind

2.29.41

27

Wigemyr Torstein

2.32.26

28

Høyem Tore

2.35.29

29

Nordahl Svein

2.45.06

30

Gundersen Bjarne

3.13.51

30

Trelsgård Tormod

3.13.51

 

 

Tilbake til Søgne Morothon.
Tilbake til Søgneguiden.