Tilbake til Søgne Morothon.
Tilbake til Søgneguiden.SØGNE MOROTHON 7. november 1992
(1. gang) Fint vær!

Kortmoro - 10 km:
NB: Fra Repstad, opp til Linnåsvarden og ned til skolen på Tangvall!

Borø, Morten 58.40
Borø, Arnfinn 1.03.15
Askildsen, Harald 1.04.38
Tharaldsen, Hans E. 1.04.43
Erland, Lisbeth 1.04.55
Aaen, Torbjørn 1.05.58
Torjesen, Rolf 1.08.47
Gustavson, Gunnar 1.09.38
Nordhagen, Per 1.11.28
Larsen, Tordis 1.11.34
Heivoll, Signe 1.12.22
Lohne, Astrid 1.12.28
Nielsen, Sissel 1.13.41
Aaen, Eva 1.15.19
Morell-Jensen, Morten 1.15.39
Solås, Oddleif 1.15.59
Sverdrup, Ole Johan 1.16.07
Try, Steinar 1.16.08
Kjær, Tor Otto 1.18.23
Solberg, May 1.18.44
Lunde, Irene 1.19.10
Bredland,Else-Margrethe 1.20.07
Salomonsen, Åshild 1.20.22
Nygård, Helge 1.21.11
Nordhagen, Wenche 1.21.33
Repstad, Ole 1.22.17
Severinsen, Svein 1.24.52
Kristensen, Jens 1.30.03
Pedersen, Sven O. 1.30.06
Pedersen, Odny 1.30.08
Tobiassen, Inger Marie 1.31.31
Pettersen, Åge 1.34.11
Halvorsen, Torhild 1.35.04
Ribe, Inger 1.36.03
Ribe, Anne Karin 1.36.04
Repstad, Beth 1.36.07
Strømsvåg, Sissel 1.36.08
Hansen, Randi S. 1.37.03
Gustavson, Reidun 1.38.45
Repstad, Marit 1.38.47
Pettersen, Karin 1.43.32
Eikestøl, Anna 1.47.58
Salomonsen, Sven 1.48.12
Repstad, Finn 1.48.22
Repstad, Arnstein 1.49.23
Reisvoll, Gunn 1.58.49
Nuland, Terje 1.58.50
Nuland, Marianne 1.58.52
Brunvatne, Kirsten 1.59.25
Repstad, Liv 1.59.42
Solås, Sonja 2.00.46
Wigemyr, Ragnhild 2.00.49
Tofteland, Åsulv 2.02.35
Tofteland, Gudveig 2.02.36
Fossestøl, Liv 2.02.52
Homme, Marit 2.02.53
Johansen, Helge Otto 2.10.28
Naper, Ingrid 2.10.30
Sverdrup, Hildegunn R. 2.10.54
Try, Kirsti 2.11.00
Andersen, Anette 2.23.14
Severinsen, Lillian 2.23.16
Andersen, Anne Berit 2.35.01
Homme, Gunnar 2.35.05
Andersen, Lene 2.35.07
Andersen, Frank R. 2.35.07
Skår, Gunnar 2.35.09
Endresen, Siri 2.35.11
Eikås, Else 2.35.36
Eikås Einar 2.35.39
Langøy, Arnold 2.35.48
Eik, Egil 2.55.40
Eik, Kjellaug 2.55.49
Knutsen, Børre 2.55.52
Knutsen, Hjørdis 2.56.38
Repstad, Knut 2.56.41
Flateli, Randi 3.15.02
Flateli, Leif 3.15.06
Endresen, Lisa 3.15.17
Vik, Reidun 3.15.24
Vik, Torbjørn 3.15.26
Endresen, Steinar 3.15.32
Nordstokkå, Reidun 3.20.27
Nordstokkå, Odd 3.20.30


Langmoro - 21 km
Solås-Årstølhytta-Repstad-Linnåsvarden-Tangvall

Heivoll, Reidar 1.32.48
Eik, Ole-Johan 1.40.05
Håverstad, Arnfinn 1.42.09
Værp, Torbjørn 1.43.04
Ribe, Torstein 1.44.28
Ribe, Kristen 1.45.40
Berntsen, Tore 1.48.50
Koveland 1.48.58
Dybesland, Øystein 1.49.01
Holgersen, Åge 1.49.48
Lunde, Paul Magne 1.52.18
Askildsen, Erling 1.55.29
Dokkedal, Olav 1.58.53
Andersen, Sigurd 2.00.07
Danielsen, Einar 2.00.14
Værp, Jan 2.01.36
Grummedal, Svein 2.03.00
Severinsen, Linda 2.04.34
Erland, Bjørn 2.05.35
Tobiassen, Cay 2.07.34
Lohne, Finn 2.08.19
Wigemyr, Torstein 2.09.14
Nystad, Vera 2.12.22
Hansen, Tor Søyland 2.12.40
Håverstad, Oddleif 2.13.35
Larsen, Olav 2.14.49
Danielsen, Erling 2.14.59
Fjeld, Jon 2.18.38
Lohne, Oscar 2.20.28
Solberg, Bjug 2.23.05
Wiig, Leif 2.26.21
Strømsvåg, Rune 2.28.16
Hjetland, Oddbjørn 2.29.09
Simonsen, Johnny 2.31.10
Andersen, Helge 2.33.31
Fossestøl, Olav 2.37.26
Nordal, Marit 2.38.36
Nordal, Svein 2.38.37
Kaasa, Gunnar 2.39.49
Tallaksen, Tore 2.44.07
Jacobsen, Njaal 2.44.36
Lohne, Odd 2.54.17
Øhrn, Erling 2.58.32
Hansen, Trygve 3.02.15

Tilbake til Søgne Morothon.
Tilbake til Søgneguiden.