Tilbake til Søgne Morothon.
Tilbake til Søgneguiden.

Resultater Søgne Morothon 1993

Søgne Morothon 1993: (13.11.1993)

Kortløype:

NB: Fra Repstad og oppom Linnåsvarden!

Håverstad, Arnfinn                       49.59

Borø, Morten                               53.44

Høen, Geir                                   56.26

Fløgstad, Kristen                          59.18

Eidem, Erling                                59.40

Erland, Bjørn                             1.01.37

Borø, Arnfinn                             1.04.40

Falk, Arne                                 1.04.48

Lohne, Odd                               1.04.49

Bragdø, Morten                         1.04.50

Kimestad, Kalle                         1.04.52

Andersen, Anne Grethe              1.04.54

Andersen, Kai                            1.05.45

Aaen, Torbjørn                          1.06.54

Erland, Lisbeth                           1.07.27

Repstad, Terje                           1.07.59

Solås, Oddleif                            1.08.55

Solberg, Bjug                             1.09.09

Solås, Frank                              1.09.45

Pedersen, Terje                          1.09.54

Lohne, Astrid                             1.12.54

Andersen, Janne                         1.12.58

Nordal, Marit                             1.13.55

Nielsen, Sissel                            1.14.04

Bragdø, Wenche                        1.14.10

Aaen, Eva                                  1.16.03

Borø, Hilde Kathrine                  1.18.34

Ribe, Inger                                 1.18.37

Wigemyr, Sveins kjære              1.18.53

Gustavson, Reidun                     1.19.00

Morell-Jensen, Morten               1.19.34

Repstad, Beth                            1.20.22

Repstad, Svein Olav                   1.23.32

Nygård, Helge                           1.24.10

Fjeld, Geir                                 1.25.37

Håverstad, Dag                          1.25.37

Kristensen, Jens                         1.26.01

Fjeld, Systen                              1.26.20

Solberg, May                             1.29.37

Tharaldsen, Hans Erik                1.32.30

Tharaldsen, Hans Jørgen            1.32.30

Klemo, Knut                              1.33.60

Strømsvåg, Sissel                       1.34.50

Seilskjær, Signe                         1.38.50

Kjær, Tor Otto                          1.44.10

Severinsen, Svein                       1.44.10

Knutsen, Ingolf                           1.48.35

Hansen, Vidar                            1.49.00

Pettersen, Åge                           1.49.00

Hansen, Randi Søyland              1.53.10

Johansen, Irene                          1.53.10

Lohne, Thorild                           1.55.30

Repstad, Egil                              1.55.30

Repstad, Doris                           1.55.30

Knutsen, Børre                          1.57.10

Repstad, Knut                            1.57.10

Glomsaker, Odd                        2.00.30

Repstad, Finn                             2.00.40

Gumpen, Steinar                        2.02.40

Håversen, Snefrids kjære           2.02.40

Askildsen, Britt                          2.02.50

Nygård, Turid                            2.02.50

Lunde, Gudny                            2.02.52

Wigemyr, Ragnhild                     2.02.52

Hallandvik, Ole                          2.05.32

Nordstokkå, Reidun                   2.06.30

Nordstokkå, Odd                      2.06.30

Kjær, Solveig                             2.13.30

Tronstad, Yngvar                       2.13.30

Brøvig, Andrea                          2.16.53

Skoddan, Astrid                         2.17.40

Skoddan, Per                             2.17.46

Kittelsaa, Siri                             2.18.00

Kristensen, Tone                        2.18.00

Tveit, Eli                                    2.18.00

Høen, Åse Lill                            2.23.55

Kimestad, Elisabeth                    2.23.55

Kittelsaa, Ole Dag                      2.24.30

Kristensen, Petter                       2.24.35

Lohne, Aslaug                            2.25.10

Lohne, Ingrid                             2.25.10

Glomsaker, Odds kjære?           2.32.17

Homme, Marit                           2.32.23

Simonsen, Torbjørn                    2.32.45

Endresen, Lisa                           2.33.34

Repstad, Ole                              2.33.34

Repstad, Liv                              2.33.34

Haugen, Bjørg                            2.37.30

Håland, Bjørn                            2.37.30

 

 

Langløype 13.11.1993:

Ribe, Torstein                            1.38.08

Berntsen, Tore                           1.40.02

Eik, Ole Johan                           1.41.27

Bjørkenes, Arild                         1.42.30

Sunde, Tor                                 1.44.10

Lohne, Tor                                 1.45.05

Lunde, Paul Magne                    1.45.55

Holgersen, Åge                          1.47.40

Ribe, Kristen                              1.48.10

Askildsen, Erling                        1.51.55

Danielsen, Einar                         1.52.28

Larsen, Oddvin                          1.52.30

Wigemyr, Svein                          1.54.10

Dokkedal, Olav                         2.03.15

Severinsen, Linda                       2.03.50

Andersen, Sigurd                       2.04.45

Lohne, Finn                                2.05.20

Fjeld, Jon                                   2.06.35

Simonsen, Johnny                       2.07.48

Wigemyr, Torstein                      2.09.00

Nystad, Vera                             2.10.10

Repstad, Håkon                         2.10.10

Olsen, Finn G.                            2.13.55

Strømsvåg, Rune                        2.14.55

Askildsen, Harald                       2.16.25

Hansen, Tor Søyland                  2.19.46

Kaasa, Gunnar                           2.21.40

Pedersen, Arild                          2.24.15

Nordal, Svein                             2.27.26

Wiig, Leif                                   2.30.40

Fiskå, Rolf                                 2.33.15

Knutsen, Harald                         2.35.50

Fossestøl, Olav                          2.43.28

Ravnevand, Tor Einar                 2.51.30

Nordhagen, Per                         2.55.15

Andersen, Helge                        2.56.32

Hansen, Trygve                          3.01.55

Andersen, Robert                       3.05.52

Ribe, Anne Karin                       3.20.00

Bredland, Else-Margrethe          3.26.00

Halvorsen, Torhild                      3.26.12

 

Tilbake til Søgne Morothon.
Tilbake til Søgneguiden.