Tilbake til Søgne Morothon.
Tilbake til Søgneguiden.

Søgne Morothon 1994
Lørdag 11. november 1994.
Ca. 40 cm nysnø i området Solås-Årstøl og ca. 20 cm ved Linnåsen. Ca. 10 cm snøslaps på Tangvall.
Langmoro måtte starte fra Årstøl fordi bussen ikke kunne komme fram til Solås.

Kortmoro - ca. 13 km Fra Tangvall opp Hellersdalen, under Linnåsen og ned til Tangvall via Gloppa.
1.17.55 Holgersen, Åge
1.22.48 Kaasa, Gunnar
1.22.48 Borø, Morten
1.24.21 Nystad, Vera
1.24.48 Dokkedal, Olav
1.29.06 Eidem, Erling
1.29.26 Berg, Geir
1.29.26 Knutsen, Kai
1.29.26 Andersen, Kai
1.29.35 Torjesen, Rolf
1.31.00 Birkenes, Geir
1.31.00 Repstad, Terje
1.31.30 Tharaldsen, Hans Erik
1.31.55 Morell-Jensen, Morten
1.33.02 Kimestad, Kalle
1.33.04 Falk, Arne
1.36.34 Schøll, Tor Helge
1.37.50 Aaen, Torbjørn
1.38.34 Pedersen, Arild
1.38.50 Borø, Arnfinn
1.39.20 Lohne, Astrid
1.39.40 Repstad, Arnstein
1.40.41 Berge, Arild
1.40.41 Pedersen, Terje
1.42.01 Sverdrup, Ole Johan
1.46.48 Severinsen, Svein
1.46.50 Ribe, Inger
1.46.54 Knutsen, Tove
1.47.17 Nielsen, Sissel
1.47.19 Hausvik, Åge
1.49.10 Andersen, Janne
1.49.38 Grytdahl, Edny
1.51.05 Haukedalen, Arne
1.51.13 Aaen, Eva
1.51.34 Knutsen, Harald
1.51.47 Pedersen, Svenn O.
1.52.39 Holsen. Lloyd
1.52.39 Danielsen, Jarle
1.52.43 Borø, Hilde Kathrine
1.52.45 Nordhagen, Wenche
1.54.04 Frøysland, Ann Mari
1.54.07 Strømsvåg, Sissel
1.55.29 Sandø, Anne Marie
1,55.31 Tobiassen, Inger Marie
1.55.43 Gustavson, Reidunn
1.57.29 Ribe, Anne May
1.57.36 Økland, Daghild
1.57.57 Åkerblad, Britt
1.59.20 Langeland, Hugo
2.01.45 Pettersen, Åge
2.02.00 Hansen, Vidar
2.02.47 Solås, Oddleif
2.03.43 Øhrn, Randi
2.03.43 Repstad, Liv
2.13.40 Repstad, Beth
2.26.00 Solberg, May
2.16.00 Kimestad, Elisabeth
2.16.19 Kittelså, Ole Dag
2.18.00 Repstad, Egil
2.19.10 Andersen, Terje With
2.19.25 Knutsen, Ingolf
2.19.40 Andersen, Mika Brøvig
2.19.40 Høen, Åse Lill
2.19.41 Repstad, Marit
2.19.41 Morell-Jensen, Ingjerd
2.21.10 Brunvatne, Bjørn
2.21.10 Fjeld, Systen
2.22.40 Holgersen, Magnhild
2.25.17 Glomsaker, Odd
2.25.40 Fiskå, Liv
2.26.06 Bjerke, Britt
2.30.56 Repstad, Finn
2.30.56 Løge, Andreas
2.31.50 Pedersen, Veronica
2.31.50 Løge, Synnøve
2.33.00 Wigemyr, Ragnhild
2.33.00 Fossestøl, Liv
2.33.00 Repstad, Doris
2.41.55 Gumpen, Steinar
2.41.55 Håkonsen, Bjørn
2.41.55 Homme, Gunnar
2.46.10 Hægeland, Solveig
2.48.16 Nordstokkå, Reidun
2.48.16 Nordstokkå, Odd
2.49.04 Glomsaker, Anne Lise
2.49.07 Endresen, Lisa
2.53.45 Halvorsen, Torhild
2.59.00 Pedersen, Helge Birger
2.59.03 Pedersen, Astrid Selma
3.10.40 Kristensen, Tone
3.10.40 Brøvig, Andrea
3.10.40 Kittelså, Siri
3.10.40 Hausvik, Signe
3.10.40 Berge, Ella
3.10.40 Vallesverd, Tormod
3.10.49 Nuland, Marianne
3.10.50 Nuland, Terje
fullført Seilskjær, Signe
fullført Eikeland, Svein
fullført Nygård, Turid
fullført Håland, Bjørn
fullført Solås, Ragna
fullført Solås, Johan
fullført Skoddan, Astrid
fullført Solås, Sonja
fullført Jørgensen, Ulla
fullført Lunde, Gunnar
fullført Lohne, Torhild
fullført Lunde, Gudny
fullført Repstad, Ole

Langmoro - bare 18 km dette året p.g.a. snø!
1.12.52 Ribe, Torstein
1.16.55 Berntsen, Tore
1.18.11 Bjørkenes, Arild
1.20.51 Ribe, Kristen
1.21.53 Repstad, John
1.23.13 Solås, Jan Ivar
1.24.05 Håverstad, Arnfinn
1.24.46 Salvesen, Willy
1.30.18 Lohne, Finn
1.31.02 Fjeld, Jon
1.31.36 Eik, Ole Johan
1.33.23 Tobiassen, Kai
1.33.24 Askildsen, Erling
1.33.54 Erland, Bjørn
1.38.22 Johnsen, Paul Otto
1.38.22 Repstad, Håkon
1.39.44 Olsen, Finn G.
1.42.23 Andersen, Frank R.
1.44.54 Andersen, Krank Oluf
1.44.54 Wiig, Svein Erik
1.45.10 Andersen, Terje
1.46.21 Kristensen, Petter
1.46.58 Askildsen, Harald
1.47.29 Wigemyr, Torstein
1.48.36 Severinsen, Linda
1.49.30 Nesland, Arve
1.49.53 Abrahamsen, Edvin
1.56.12 Severinsen, Jarl
1.58.32 Lohne, Odd
2.00.27 Lohne, Hilde
2.00.47 Strømsvåg, Rune
2.00.47 Nordal, Svein
2.01.05 Bjerke, Bjørn Einar
2.01.14 Solberg, Bjug
2.06.22 Nordhagen, Per
2.09.45 Fossestøl, Olav
2.09.52 Wiig, Leif
2.09.53 Andersen, Robert
2.14.40 Høyem, Tore
2.18.20 Hægeland, Rune
2.26.25 Kristensen, Jens
2.26.43 Bredland, Else-Margrethe
2.30.32 Hansen, Trygve
2.34.00 Ribe, Anne Karin
2.37.51 Øhrn, Erling

Tilbake til Søgne Morothon.
Tilbake til Søgneguiden.