Tilbake til Søgne Morothon.
Tilbake til Søgneguiden.

Resultater MOROTHON 1995

Søgne Morothon 1995:

(4. gang, en fuktig, kald og blåsete lørdag i november)

 

Kortløype 1995:

Arnevik, Leif Terje         0.53.13

Koveland, Torstein         1.04.10

Borø Morten                  1.10.00

Fløgstad Kristen             1.14.00

Shøll Tor Helge              1.14.15

Torjesen, Rolf                1.14.45

Tharaldsen, Hans E.       1.15.00

Andersen Kai                 1.15.55

Berge Arild                    1.16.30

Åen Thorbjørn               1.16.45

Andresen Svein              1.17.10

Repstad Terje                1.17.45

Birkenes Geir                 1.17.50

Fiskå Rolf                      1.17.50

Svanensli Ole John.        1.19.10

Lohne Tom                    1.20.00

Liland Per                      1.21.00

Borø Arnfinn                  1.23.00

Sverdrup Ole Johan        1.23.00

Solås Oddleif                 1.23.15

Haugum Kjell                 1.24.30

Haukedalen Arne           1.26.45

Tveit Bjørn                     1.26.45

Pedersen Arild               1.27.15

Christensen Mona          1.27.30

Pedersen Terje               1.27.45

Tånevig Reidar               1.31.00

Knutsen Harald              1.32.15

Grytdahl Edny                1.33.15

Nordhagen Wenche       1.34.15

Høen Åse Lill                 1.35.40

Johansen Irene               1.35.45

Syvertsen Aud Bente      1.36.00

Åen Eva                         1.36.16

Tånevik, Ingrid               1.36.32

Larsen Klaus                  1.38.20

Langeland Hugo             1.39.15

Borø Hilde K.                1.39.30

Gustavson Reidun           1.39.30

Fossestøl Ola                 1.42.30

Sandø Anne Marie         1.42.45

Lorentsen Odd               1.43.15

Tobiassen Inger M.        1.43.15

Holmen Lloyd                1.44.15

Kittelså Ole Dag             1.45.45

Severinsen Svein            1.45.45

Klemo, Knut                  1.51.15

Brunvatne Kirsten           1.53.40

Lunde Gunnar                1.53.40

Hægeland, Rune             1.54.00

Fjeld Systen                   1.54.30

Pedersen, Oddny           1.55.45

Brunvatne Bjørn             1.57.00

Hausvik Signe                1.57.40

Høyem Anne Christ.       1.57.40

Løite Arild                      1.58.30

Seilskjær Signe               1.58.30

Løge Andreas                2.00.45

Glomsaker, Odd            2.01.30

Repstad Egil                   2.02.00

Hallandvik Ole               2.02.45

Hansen Vidar                 2.03.45

Øhrn Erling                     2.04.00

Knutsen Ingolf                2.04.15

Kjær Tor Otto               2.05.15

Nordal, Marit                 2.05.30

Ribe Inger                      2.05.30

Løge Synøve                  2.05.35

Sørensen Øystein           2.05.40

Bjerke Britt                    2.05.45

Sandø Per                      2.06.00

Tronstad Yngvar            2.06.15

Lunde Irene                    2.06.30

Øydna, Jens                   2.08.30

Lunde Gudny                 2.10.00

Repstad Doris                2.10.00

Rud, Gunnlaug                2.10.00

Wigemyr Ragnhild          2.10.00

Askildsen Britt                2.10.05

Jakobsen, Astrid            2.10.15

Solås Oy                        2.10.30

Fossestøl Liv                  2.18.35

Håkonsen Bjørn             2.18.35

Skoddan Astrid              2.18.35

Holgersen Magnhild        2.22.45

Solås Sonja                    2.24.30

Gumpen Steinar              2.29.30

Homme Gunnar              2.29.30

Tofteland, Gudveig         2.30.15

Tofteland, Aasulv           2.30.15

Berge Ella                      2.33.03

Olsen Anne Liv              2.33.03

Haukedalen Ingrid          2.33.10

Kristensen Tone             2.33.10

Nygård Turid                 2.35.15

Vindheim Tordis             2.35.15

Glomsaker Anne L.        2.36.45

Håkonsen Berit              2.36.45

Larsen Kjell                   2.37.15

Larsen Ruth                    2.37.15

Repstad Marit                2.39.50

Tobiassen Øystein          2.39.50

Morell Ingjerd                2.39.52

Kittelså Siri                    2.40.00

Tveit Eli                          2.40.00

Andersen Terje W.         2.40.15

Pedersen Jan                  2.40.15

Endresen Lisa                 2.41.15

Vik Reidun                     2.41.15

Homme Marit                 2.41.28

Repstad Liv                    2.41.28

Berge, Aina                    2.43.50

Pedersen Veronica         2.43.50

Andersen Mika              2.46.00

Brøvig Andrea                2.46.00

Pedersen Anne M.         2.46.00

Tobiassen Kirsten           2.46.00

Nordstokkå Reidun        2.56.23

Eikås Else                      2.56.39

Eikås Einar                     2.56.54

Nordstokkå Odd           2.56.54

Haugen Bjørg                 fullført

Håland Bjørn                  fullført

Repstad Finn                  fullført

 

 

Langløype 1995:

Ribe Torstein                  1.28.15

Andersen, Jostein           1.32.35

Berntsen Tore                1.34.12

Håverstad Arnfinn          1.34.39

Ribe Kristen                   1.38.05

Danielsen Erling              1.40.48

Askildsen Erling              1.44.45

Danielsen Einar               1.46.45

Høen Geir                      1.47.43

Lohne Tor                      1.47.45

Solås, Jan Ivar                1.49.58

Erland Bjørn                   1.51.27

Andersen Sigurd             1.51.42

Olsen Finn                      1.52.50

Tobiassen Kai                1.55.01

Lohne Finn                     1.55.30

Håverstad Oddleif          1.56.41

Kaasa Gunnar                1.57.19

Erland Lisbeth                1.58.05

Wigemyr Torstein           2.00.50

Lohne Oscar                  2.01.45

Fjeld Jon                        2.01.58

Holgersen Åge               2.03.15

Høyem Tore                   2.04.01

Askildsen Harald            2.04.15

Wiig Leif                        2.06.45

Hausvik Åge                  2.07.15

Bredland Else-M.           2.09.00

Ribe Anne Karin            2.12.10

Kristensen Petter            2.14.06

Pettersen Åge                 2.15.04

Nordhagen Per               2.18.28

Lohne Odd                    2.19.33

Nordahl Svein                2.20.30

Strømsvåg Rune             2.20.30

Andersen Helge              2.24.30

Halvorsen Torhild           2.34.30

Bjerke Bjørn Einar         2.35.15

Andersen Robert            2.40.00

Kristensen Jens              2.40.43

Repstad Beth                 3.00.12

Hansen Trygve               3.01.00

 

Tilbake til Søgne Morothon.
Tilbake til Søgneguiden.