Tilbake til Søgne Morothon.
Tilbake til Søgneguiden.

Kortmoro, startnummer:

SØGNE MOROTHON 1996

Kraftig uvær natt til lørdag 9. november og regn utover formiddagen.

 

KORTLØYPE: (NB: start og mål på Torvet på Tangvall):

Sunde, Svein                           1.08.45

Borø Morten                           1.13.20

Ellila, Paul                                1.14.15

Ekberg, Arnfinn                       1.16.00

Ukkelberg, Einar                     1.16.10

Nygård, Morten                      1.16.15

Birkenes, Geir                         1.17.37

Schjøll Tor Helge                     1.17.55

Berge Arild                              1.17.58

Knutsen Kai                            1.19.00

Torjesen, Rolf                          1.19.43

Andersen Kai                          1.20.43

Kimestad Kalle                        1.21.35

Hauge, Kjetil                           1.21.40

Lohne Tom                              1.22.36

Grytdal, Edny                          1.23.25

Repstad, Terje                         1.24.02

Aaen Thorbjørn                       1.24.10

Borø Arnfinn                           1.25.55

Bentsen Gunnar Henry             1.28.23

Solås Oddleif                           1.30.14

Syvertsen Aud Bente               1.30.42

Birkenes, Mona Nygård           1.30.43

Haukedalen Arne                     1.30.57

Lohne Astrid                           1.33.23

Pedersen Arild                         1.33.32

Haga, Heidi                             1.35.00

Pedersen Sven O.                    1.35.00

Pedersen Terje                        1.35.51

Andersen Jeanette                   1.36.21

Knutsen Tove                          1.36.23

Høen Åse Lill                          1.37.22

Repstad, Vibeke                      1.37.40

Soltvedt Kjell                          1.38.31

Johansen Irene                         1.40.15

Brøvig Andrea                         1.41.40

Hansen, Vidar                         1.43.39

Sløgedal Åge                           1.43.39

Repstad Marit                         1.44.25

Gustavson Reidun                    1.44.56

Kimestad Elisabeth                  1.44.57

Borø Hilde K.                         1.46.13

Strømsvåg Sissel                      1.48.38

Lunde Irene                             1.48.39

Aaen Eva                                1.48.40

Tobiassen Inger M.                  1.48.48

Øydna Gordon                        1.48.59

Kvevig Rune                            1.54.19

Øyaseter, Anne Berit               1.54.19

Seilskjær Signe                        1.55.58

Langeland Hugo                      1.56.42

Løge Andreas                          1.58.09

Halvorsen, Torhild                   1.59.17

Fjeld Systen                            1.59.49

Ruud, Gunlaug                         2.02.36

Jacobsen Astrid                       2.02.39

Lunde Gunnar                          2.06.57

Kittelså Ole Dag                      2.06.58

Gabrielsen, Gunn Heidi            2.07.46

Hausvik Solbjørg                     2.07.46

Hausvik Signe                          2.08.17

Høyem Anne Christin               2.08.18

Kaldestad Lillian                      2.10.24

Tofte Åse                                2.13.06

Røsstad Helge                         2.13.07

Håverstad Beth                        2.13.50

Morell, Morten                        2.13.51

Glomsaker Odd                       2.18.23

Håkonsen Bjørn                      2.18.32

Knutsen, Ingolf                        2.18.46

Repstad Finn                           2.18.47

Johansen Toralf                       2.22.12

Gumpen Steinar                       2.22.13

Lunde Gudny                           2.23.30

Brunvatne Bjørn                      2.26.06

Knutsen Harald                       2.26.06

Askildsen Britt                         2.26.42

Holgersen, Magnhild                2.26.42

Lohne Thorild N.                     2.26.42

Nygård Turid                           2.26.42

Repstad Doris                         2.26.42

Wigemyr Ragnhild                   2.26.42

Nordstokka Odd                     2.27.05

Nordstokka Reidun                 2.27.05

Pedersen Odny                        2.35.30

Hegelstad, Lise                        2.36.36

Olsen Byberg                          2.36.37

Ribe, Anne Karin                     2.37.19

Ribe, Inger                              2.37.19

Nuland Terje                           2.38.06

Andersen Terje W.                  2.38.07

Hallandvik Ole                         2.38.07

Pedersen Jan                           2.38.07

Andersen Mika Brøvig             2.46.04

Haukedalen Ingrid                   2.46.04

Løite Eli                                   2.46.04

Pedersen Anne M. H.              2.46.04

Soltvedt Anne Sofie                 2.46.04

Endresen Lisa                          2.50.30

Vik Reidun                              2.50.30

Liland Anne K                         2.57.32

Mossestad Marit                     2.57.32

Repstad, Gjermund                  2.59.30

Larsen, Anne Karin                 2.59.31

Repstad, Håkon A.                  2.59.31

Repstad Ole                            2.59.39

Homme Gunnar                       2.59.40

Kristensen Jens                        2.59.42

Kristensen Karen                     2.59.43

Homme Marit                          3.02.02

Håkonsen Berit                        3.02.03

Glomsaker Anne Lise              3.03.00

Sørensen, Kia                          3.05.30

Sørensen, Øystein                    3.05.30

Tobiassen Øystein                   3.10.48

Tofteland Åsulf                        3.10.48

Tobiassen Kirsten                    3.11.20

Tofteland Gudveig                   3.11.20

Pettersen, Åse                         3.12.50

Repstad Liv                             3.13.17

Skomedal Rita                         3.13.17

Willoch, Lillian                         3.13.17

Borøy Nancy                           3.19.24

Repstad Solbjørg                     3.19.24

Lohne, Aslaug                         3.21.00

Solberg, ebba                          3.21.00

Haugen Bjørg                          3.23.40

Haaland Bjørn                         3.23.40

Kittelså Siri                              3.23.40

Kristensen Tone                      3.23.40

Mørtz Elke                              3.29.06

Røsstad Wenche                     3.29.xx

Pettersen Åge                          3.32.00

Pettersen, Marit                       3.32.00

Repstad Egil                            3.32.00

Øydna Anne E.                        3.32.00

Øydna Jens                             3.32.00

Berge Ella                                fullført

Øhrn Erling                              fullført

Øydna Mia                              fullført

 

LANGLØYPE 1996: (NB: til Torvet på Tangvall):

Andersen, Jostein                     1.25.23          

Ribe Torstein                           1.31.50          

Berntsen  Tore                         1.31.57          

Ribe Kristen                            1.41.53          

Danielsen Einar                        1.43.42          

Askildsen Erling                       1.45.08          

Øhrn, Inge Just                         1.52.47          

Dokkedal Ola                          1.53.41          

Erland Bjørn                            1.54.43          

Rosland Jan Henrik                  1.57.21          

Tobiassen Kai                          1.57.39          

Andersen, Sigurd                     1.57.40          

Sunde, Steinar                         1.57.46          

Wigemyr Torstein                    1.58.57          

Wiig, Svein Erik                       1.59.25          

Erland Lisbeth                          1.59.52          

Lohne Finn                              2.00.40          

Repstad Håkon                        2.00.40          

Olsen Finn                               2.02.17          

Lunde Paul Magne                   2.03.18          

Kaasa Gunnar                          2.03.23          

Andersen, Frank Oluf              2.05.20          

Askildsen Harald                     2.06.31          

Hausvik, Åge                           2.07.50          

Høyem Tore                            2.08.30          

Fredriksen, Øivind                   2.09.22          

Håverstad Oddleif                    2.12.45          

Eftestad, Ole Andreas              2.15.31          

Strømsvåg Rune                       2.16.52          

Kristensen Petter                     2.21.37          

Holgersen, Åge                        2.21.43          

Beckmann, Bendicte                2.24.50          

Wiig, Leif                                 2.29.20          

Nordhagen Per                        2.32.49          

Pettersen, Åge                         2.33.06          

Nordahl Svein                          2.33.20          

Nordhagen Wenche                 2.44.21          

Andersen Helge                       2.44.38          

Bredland Else Margrethe          2.50.33          

Bjerke Bjørn Einar                   2.55.47          

Fjeld Jon                                 3.04.06          

Hansen  Trygve                        3.36.43          

Tilbake til Søgne Morothon.
Tilbake til Søgneguiden.