Tilbake til Søgne Morothon.
Tilbake til Søgneguiden.

Noen resultater fra Søgne Morothon lørdag 8. november.

Søgne Morothon lørdag 8. november 1997:

 

 

Kortmoro:

Berget Tor

1.01.41

Holgersen Aage

1.06.28

Lund Svein Trygve

1.07.24

Høen Geir

 

1.08.15

Torjesen Thorleif

1.11.35

Borø Morten

1.12.15

Knutsen Kai

1.15.56

Håverstad Oddleif

1.16.42

Erland Bjørn

1.17.49

Bentsen Gunnar Henry

1.18.05

Vetrhus Bjarne

1.18.23

Repstad Terje

1.18.35

Berg Geir Olav

1.19.25

Lohne Tom

 

1.19.41

Grytdal Edny

1.20.38

Andersen Kai

1.21.33

Schjøll Tor Helge

1.23.16

Fiskå Rolf

 

1.24.35

Tharaldsen Hans Jørgen

1.24.40

Tharaldsen Hans Erik

1.24.41

Haga Heidi

 

1.24.42

Kleveland Torstein

1.25.52

Aamodt Hans Martin

1.25.52

Syvertsen Aud Bente

1.25.53

Borø Arnfinn

1.26.36

Berge Arild

 

1.26.55

Morell Morten

1.26.55

Aaen Thorbjørn

1.27.11

Pedersen Dag

1.27.50

Erland Lisbeth

1.29.10

Kaasa Gunnar

1.29.10

Pedersen Svenn O.

1.29.15

Johannessen Irene

1.31.42

Høen Åse Lill

1.31.54

Repstad Arnstein

1.32.25

Knutsen Tove

1.32.52

Halvorsen Torhild

1.33.26

Høyem Magnus

1.33.50

Gustavson Reidun

1.34.25

Brøvig Andrea

1.34.41

Kimestad Kalle

1.35.10

Nielsen Sissel

1.35.11

Schjøll Hilde K.

1.36.24

Eikås Nina Askildsen

1.36.28

Askildsen Liv Tone

1.36.30

Repstad Marit

1.36.35

Soltvedt Kjell

1.37.30

Brunvatne Kirsten

1.38.19

Pedersen Terje

1.40.15

Strømsvåg Sissel

1.42.59

Hansen Trygve

1.43.35

Pedersen Odny

1.43.44

Nordhagen Wenche

1.45.51

Tobiassen Inger M.

1.45.51

Fossestøl Olav

1.46.56

Lagerstrøm Dieter

1.51.24

Aaen Eirik

1.51.27

Rønning Henny

 

1.51.45

Sandø Anne Marie

1.52.20

Hallandvik Ole

1.52.52

Ruud  Gunnlaug

1.52.56

Seilskjær Signe

1.52.56

Høyem Sverre

1.54.31

Kittelså Ole Dag

1.54.32

Jakobsen Astrid

1.55.16

Haukedalen Arne

1.56.10

Ribe Inger

 

1.56.24

Aaen Eva

 

1.56.26

Høyem Anne Kristine

1.56.36

Langeland Hugo

2.00.48

Ribe Anne Karin

2.04.56

Hegelstad Lise

2.05.47

Knutsen Harald

2.06.18

Lunde Gunnar

2.06.18

Peersen Sven Rudolf

2.06.18

Røsstad Helge

2.06.18

Try Egil

 

2.06.18

MacLeod John

2.07.44

Repstad Egil

2.08.39

Hansen Vidar

2.09.23

Pettersen Karin

2.09.23

Askildsen Britt

2.11.06

Fossestøl Liv

2.11.06

Søyland-Hansen Randi

2.12.38

Søyland-Hansen Tor

2.12.38

Nygård Turid

2.13.28

Lohne Thorild N.

2.13.30

Pedersen Jan

2.17.35

Knutsen Ingolf

2.18.43

Brunvatne Bjørn

2.18.44

Glomsaker Odd

2.27.11

Repstad Finn

2.28.16

Tofteland Åsulf

2.28.39

 

Langmoro:

 

Ribe Torstein

1.25.26

Andersen Jostein

1.26.06

Berntsen  Tore

1.35.25

Ribe Erlend

1.37.51

Håverstad Arnfinn

1.41.06

Ribe Kristen

1.41.16

Ødegård Jørn Erik

1.42.42

Askildsen Erling

1.45.01

Danielsen Einar

1.45.56

Bjørkenes Arild

1.48.02

Wiig Svein Erik

1.50.02

Dokkedal Olav

1.51.26

Heimdal Arne

1.52.41

Repstad Håkon

1.54.08

Arnevik Irene Beate Øhrn

1.55.35

Olsen Finn

1.58.00

Tobiassen Kai

1.58.50

Høyem Tore

2.00.45

Wigemyr Torstein

2.02.45

Fjeld Jon

2.05.50

Andersen Sigurd

2.06.00

Askildsen Harald

2.07.08

Kristensen Petter

2.20.33

Pettersen Åge

2.27.52

Nordahl Svein

2.41.18

Strømsvåg Rune

2.41.18

Nordhagen Per

2.46.32

Bjerke Bjørn Einar

2.53.53

Kristensen Jens

3.15.12

 

Tilbake til Søgne Morothon.
Tilbake til Søgneguiden.