Tilbake til Søgne Morothon.
Tilbake til Søgneguiden.

Resultater 1998

SØGNE MOROTHON 1998:

Kortløype:

Berget Tor

63.29

Koveland Torstein

66.14

Høen Geir

69.34

Hansen Oddvar

72.54

Borø Morten

72.55

Bentsen Gunnar Henry

76.42

Lohne Tom

76.43

Andresen Svein

77.28

Liland Per

77.49

Grytdal Edny

79.43

Lund Ole Johan Sverdrup

80.35

Efjestad Dag

80.59

Kleiven Jan

81.09

Fiskå Rolf

81.30

Berge Arild

81.31

Shøll Tor Helge

83.43

Aaen Thorbjørn

83.50

Engestøl Tellef

84.47

Heidenreich Tore

85.58

Lagerstrøm Dieter

85.58

Holskog Rolf M

87.13

Knutsen Kai

87.36

Pedersen Terje

88.18

Abramsen Tedd

88.19

Kimestad Kalle

89.26

Johannessen Irene

90.50

Repstad Håkon

90.54

Kaasa Gunnar

91.09

Shøll Hilde K.

91.16

Pedersen Arild

91.43

Borø Arnfinn

91.55

Solås Oddleif

92.52

Haukedalen Arne

93.00

Eikås Nina Askildsen

93.08

Syvertsen Aud Bente

94.57

Halvorsen Torhild

95.42

Morell Morten

95.57

Sandø Anne Marie

100.06

Kittelså Ole Dag

103.30

Holskog Linn Hege

104.32

Tobiassen Inger M.

106.26

Aaen Eva

106.51

Frøysaa Bjørg

107.27

Knutsen Ingolf

109.40

Knutsen Tove

113.34

Fossestøl Olav

114.22

Hausvik Solbjørg

114.26

Høyem Anne Kristine

114.54

Askildsen Liv Tove

117.22

Pettersen Karin

117.28

Løite Eli

117.53

Løite Arild

118.26

Jakobsen Astrid

120.41

Ruud Gunnlaug

120.41

Seilskjær Signe

120.41

Lunde Gunnar

121.40

Ro Alfred Gimle

121.40

Hansen Trygve

122.56

Klemo Knut

127.32

Gumpen Unni

128.31

Eikås Kjell Kristian

131.29

Brunvatne Bjørn

133.12

Langeland Hugo

133.12

Tharaldsen Hans Erik

133.33

Tharaldsen Hans Jørgen

133.33

Gumpen Steinar

133.53

Askildsen Britt

134.09

Gustavson Reidun

134.10

Repstad Doris

134.10

Fossestøl Liv

134.11

Nygård Turid

134.12

Skomedal Rita

134.20

Kvevig Hildegunn

134.35

Kvevik Rune

134.35

Haukedalen Ingrid

134.48

Morell Ingjerd Sjøvik

134.48

Andresen Iris

135.05

Blørstad Elisabeth

135.05

Olsen Anne Liv Byberg

135.06

Repstad Egil

135.48

Johansen Lise

137.55

Repstad Beth

142.33

Efjestad Britt

145.26

MacLeod John

145.27

Hausvik Signe

146.45

Hausvik Åge

146.45

Bogstrand Randi

148.09

Sørbotten Erik

148.09

Try Egil

150.59

Peersen Sven Rudolf

151.00

Røsstad Helge

151.01

Repstad Finn

151.03

Lohne Asbjørn

153.16

Askildsen Ruth

153.42

MacLeod Tove

153.42

Soltvedt Anne Sofie

154.45

Soltvedt Kjell

154.50

Glomsaker Odd

156.08

Dokkedal Olav

156.18

Syvertsen Tom

156.18

Hansen Vidar

156.46

Hegelstad Lise

162.21

Pettersen Åse

162.21

Repstad Ole

162.21

Ribe Anne May

162.21

Ribe Eivind

162.21

Høen Åse Lill Brastad

172.29

Repstad Marit

172.31

Øydna Jens

172.34

Andersen Mika Brøvig

175.40

Pedersen Anne M

175.41

Kittelså Siri

175.42

Hallandvik Ole

178.03

Pedersen Jan

178.04

Hallandvik Arna

179.20

Skeie Else

179.21

Brøvig Andrea

179.22

Andersen Terje With

180.07

Skeie Rune

180.08

Nuland Terje

190.05

Sørensen Øystein

190.06

Nuland Marianne

190.07

Øydna Anne

227.05

Øydna Mia

227.05

Johansen Reidun

227.07

Kjærvik Kari

227.10

Berge Ella

227.12

Øhrn Erling

Fullført

Øhrn Randi

Fullført

 

Langløype:

Andersen Jostein

1.22.44

Arnevik Leif Terje

1.23.02

Ribe Torstein

1.25.06

Berntsen Tore

1.33.49

Kvaase Joar

1.33.49

Ribe Erlend

1.35.43

Ødegård Jørn Erik

1.35.44

Ribe Kristen

1.39.12

Nodenes Christian

1.39.53

Håverstad Arnfinn

1.41.27

Holgersen Åge

1.42.43

Høyem Magnus

1.52.54

Repstad Tor Bjarne

1.55.19

Olsen Finn

1.55.21

Askildsen Erling

1.56.26

Tobiassen Kai

1.58.53

Andersen Sigurd

2.00.15

Lohne Finn

2.02.35

Wigemyr Torstein

2.02.37

Høyem Tore

2.03.05

Askildsen Harald

2.05.09

Fjeld Jon

2.06.54

Erland Bjørn

2.07.14

Erland Lisbeth

2.07.14

Bugge Jan Rune

2.22.43

Bredland Ole Johan

2.25.09

Pettersen Åge

2.28.20

Bredland Else-Margrethe

2.29.19

Bjerke Bjørn Einar

2.42.39

Wiig Leif

2.42.39

Olsen Eirik

2.43.01

Nordahl Svein

2.45.20

Nordhagen Per

3.36.21

Lunde Gudny

3.48.01

Wigemyr Ragnhild

3.48.01

Eikås Britt

Fullført

Fjeld Systen

Fullført

Glomsaker Anne Lise

Fullført

Kimestad Elisabeth

Fullført

Kristensen Jens

Fullført

Reisvoll Gunn

Fullført

Repstad Liv M.

Fullført

Vallesverd Tormod

Fullført

Aakerblad Britt

Fullført

 

Tilbake til Søgne Morothon.
Tilbake til Søgneguiden.